WITAMY W KARPACZU

       Szanowni Państwo

Karkonoskie Drezyny Ręczne, to inicjatywa dwojga mieszkańców Karpacza służąca ochronie dziedzictwa kultury technicznej, którą tworzą linie kolejowe wiodące w Karkonosze wraz
z towarzyszącymi im obiektami dworców kolejowych.


Dla odwiedzającego Karpacz turysty drezyny, to przede wszystkim rodzinna zabawa,
dla gestorów bazy turystycznej - kolejna atrakcja wzbogacająca ofertę miasta.

Dla nas, mieszkańców Karpacza i miłośników regionu Państwa wizyty, to wsparcie
w
działaniach zmierzających do rewitalizacji zaniedbanych, zabytkowych dworców
i wznowienia połączeń kolejowych Karpacza z resztą świata.
Dzięki Państwa odwiedzinom jesteśmy w stanie stawiać czoła barbarzyństwu polityków gotowych w czasie trwania jednej kadencji zdewastować dorobek kilku pokoleń.

     Dziękujemy i Zapraszamy
                                                          

                                                                                               Rafał GerstenJesteś 167002 gościem
Użytkowników On-line: 1
© 2007 KDR